YN360 II

Ši preci var lietot studijā, iepriekš pieteiktos pēc vajadzības.
Ir iespējams preci izīrēt uz 24 stundām vai varāk, ka arī apmainīt pret Bonusiem (vairak informacijas par bonusiem >šeit<) – iepriekš jāpiezvan pa tel. 20406030.