Katrā studijā bezmaksi ir pieejāmi:

Ūdens
Kafija, tēja 
Reflektori
Gaisma
Noteikumi 
 1. Pierakstu atcelšana
 • Par pieraksta atcelšanu vai pārcelšanu, kas tika veikts ieplānotā pakalpojuma sniegšanas dienā, tiek piešķirts sods 100% apmēra no rezervēto pakalpojumu summas;
 • Par pieraksta atcelšanu vai pārcelšanu iepriekšējā dienā pirms noteiktā ieplānotās pakalpojuma sniegšanas dienas, tiek piešķirts sods 50% apmēra no rezervēto pakalpojumu summas;
 • Iespēja atcelt pierakstu bez soda naudas pastāv informējot izīrētāju divas dienas pirms pieplānotās pakalpojuma sniegšanas dienas ,  piezvanot pa telefonu +371 20406030, uzrakstot Facebook lapā Yeko Photo Studio vai nosūtot e-pastu uz yekostudio@gmail.com

2.  Studiju iekšējie noteikumi

 • Klientam jāatdod dekorācijas un aprīkojums tādā pat stāvokli, kādā tas tika izsniegts. Ja saistībā ar pakalpojumu sniegšanu studijai (un/vai tajā esošajām dekorācijām) būs nepieciešama papildu uzkopšana, tad uzkopšanas laiks ir pieskaitāms pie pakalpojumu sniegšanas laika un ir attiecīgi apmaksājams pēc pakalpojuma tarifiem;
 • Klientam pašam ir jāseko noteiktajam dekorāciju izmantošanas laikam un jāatdod dekorācijas un/vai attiecīgu aprīkojumu ne vēlāk kā 10 minūtes pēc nomas laika beigām. Gadījumā, ja nomnieks aizkavēs nomāto priekšmetu nodošanu ilgāk (līdz 30 minūtēm), pie apmaksājamā nomas laika būs pieskaitītas papildu 30 minūtes (10 EUR);
 • Ja aizkavēšanās laiks ir ilgāks par 30 minūtēm, tad pie nomas summas tiek pieskaitīta vēl viena stunda (šis nosacījums ir spēkā, ja pēc nomas laika dekorācijas neaizņem kāds cits klients);
 • Dekorāciju atrašanās vieta var atšķirties no fotogrāfijās redzamā izvietojuma;
 • Studijas darbinieki nav personīgie asistenti un nenodarbojas ar personalizētu dekorāciju izvietošanu studiju klientiem;
 • Ja, rezervējot studiju, jums nepieciešams papīra fons kādā no telpām, informējiet par to pieraksta veikšanas laikā, norādot vēlamo krāsu;
 • Lūgums pēc iespējas līdzi ņemt maiņas apavus. Netīrajos apavos ieeja studijā ir aizliegta!
Izmantojot studijas pakalpojumus, jūs automātiski piekrītat studiju lietošanas noteikumiem