Izīrējot studiju telpas, jūs automātiski piekrītat ar zemāk uzrakstītiem lietošanas noteikumiem un studijas apmaksu.

Cenas

Studijas telpu īres cenas atteicas uz visam studiju telpām.

Mēs strādājam katru dienu no 08:00 līdz 21:00 – 17€/stundā*

Nakts stundas no 21:00 līdz 08:00 – 20€/stundā

*Novembrī un Decembrī, brīvdienas – 20€/stundā

Noteikumi

 1. Pierakstu atcelšanā
  • Par pieraksta atcelšanu vai pārcelšanu īres dienā, tiek uzlikts sods 100% apmēra no atcelta laika.
  • Par pieraksta atcelšanu vai pārcelšanu 24h līdz studiju īrei, tiek uzlikts sods 50% apmēra no atcelta laika.
  • Iespēja atcelt pierakstu bez soda naudas, ja studija tiek informēta 48h līdz studiju īrei, piezvanot pa telefonu +371 20406030 vai uzrakstot Facebook lapā Yeko Photo Studio vai uzrakstot e-pasti uz yekostudio@gmail.com
 1. Studija
  • Īrniekiem jāatgriež studiju tajā pašā stāvokli, kādā viņa bija iedota. Gadījuma, ja studiju telpā būs nepieciešama papildu tīrīšanā, tad tas laiks būs pievienots pie īres.
  • Īrniekiem ir jāseko pašiem aiz laika un pašiem jāatbrīvo studiju telpu ne vēlāk, ka 10 minūtes pēc īrēšanas laikā beigām. Gadījuma, ja īrniekiem būs nepieciešams aizkavēties ilgāk, pie esošajā laika būs pielikti papildus 30 minūtes.
  • Dekorāciju atrašanas vietā var atšķirties no fotogrāfijām.
  • Studiju darbinieki nav personīgie asistenti un nenodarbojas ar dekocariju uzstādīšanu priekš studiju īrniekiem.
  • Lūgums, pēc iespējas ņemiet līdzi maiņas apavus, kā arī brīdiniet jūsu klientus par to.

 

Снимая студию, вы автоматически соглашаетесь с ниже написанными правилами использования и оплаты студии.

Цены

Цены на аренду помещений относятся ко всем студиям.

Мы работаем каждый день с 08:00 до 21:00 – 17€/час*

Ночные часы с 21:00 до 08:00 – 20€/час

*В Ноябре и Декабре, в выходные дни – 20€/час

Правила

 1. Отмена записи
  • За отмену или перенос записи в день аренды, налагается штраф в размере 100% от резервированного времени.
  • За отмену или перенос записи за 24ч до аренды, налагается штраф в размере 50% от резервированного времени.
  • Возможность отменить запись без штрафа, можно предупредив студию за 48ч до аренды, позвонив по телефону +371 20406030 или написав на странице Facebook в группе Yeko Photo Studio или отправив э-мейл на yekostudio@gmail.com
 1. Студия
  • Арендаторы должны вернуть студию в таком же состоянии, в котором им была сдана студия. В случае если в студии будет необходима дополнительная уборка, то это время будет прибавлено к аренде.
  • Арендаторы должны самостоятельно следить за временем и должны освободить студию не позже чем 10 минут после завершения арендуемого времени. В случае если арендаторы будут вынуждены задержаться дольше, то к имеющегося времени будет прибавлено дополнительные 30 минут.
  • Расположение декораций может отличаться от фотографий.
  • Работники студии не являются личными ассистентами и не занимаются расставлением декораций в студии для арендаторов.
  • Просьба, по возможности, брать с собой сменную обувь и предупреждать об этом клиентов.

Feedback

Tell us what you think!