Papira foni

Ši preci var lietot studijā, iepriekš pieteiktos pēc vajadzības.

Ir pieejami vairāki fonu krāsas

– iepriekš jāpiezvan pa tel. 20406030.